dobbelsteenxl1.jpg

XL!

ONDERWIJS ZONDER BREUKLIJNEN
TOT 14 JAAR

KOM EENS LANGS

Open Dag: Zaterdag 27 april 2019 van 10.00 tot 17.00 uur

TOT 14 JAAR IN 1 SCHOOL

Een gedurfde onderwijsaanpak waar experts al langer voor pleiten: De Dobbelsteen XL laat de muur tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar verdwijnen alsook die tussen het zesde leerjaar en de eerste graad van het middelbaar.

De school wordt extra large (XL). Leerstof van het eerste leerjaar wordt toegankelijk voor vroegrijpe kleuters die al willen leren lezen en schrijven. Kennis van vakleerkrachten Wetenschap, Techniek, Frans of Engels uit het middelbaar wordt vlot meegegeven aan lagereschoolkinderen.

De XL-leeromgeving is toegankelijk voor alle kinderen zonder dat breuklijnen tussen kleuter-, lager en middelbaar onderwijs hun natuurlijke leergierigheid afremmen.

ONBEPERKTE LEERGIERIGHEID

Om het nieuwe onderwijsconcept optimaal van start te laten gaan werd geïnvesteerd in een gloednieuw schoolgebouw. Samen met een campusdomein van meerdere hectares, sportvelden, wetenschapslabo’s, 3D-printer, multimediaruimtes, technische ateliers, … is alles aanwezig voor stimulerend onderwijs.

Voeg hierbij de kleine klasgroepen waar kinderen ruimte krijgen voor denken én doen en je krijgt een leeromgeving waar kinderen leerpartners worden die elkaar helpen, ongedwongen vragen durven stellen en ideeën opperen.

Zin voor initiatief en goesting in leren nemen toe. Het verhoogt bij kleuters en tieners de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidszin.

STEM VOOR JOU

STEM* is een prachtige manier om leerlingen met nieuwe technologie te laten experimenteren. Niet games spelen, maar ze zelf maken.

In De Dobbelsteen XL kan het. Met ateliers voor onder meer Multimedia, Printmedia, Mechanica en Elektriciteit, is alles aanwezig voor boeiende analyses en proefjes. Waarom gebeurt dit? Hoe kan dat? Wat zou er gebeuren als …? Met de kennis uit de exacte wetenschapsvakken vinden de leerlingen zelf antwoorden. Daar wil ik meer van weten! Dat ga ik eens uitpluizen! En waarom dit niet zelf maken? Leren wordt een ontdekkingsreis!

(*) STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics.

dobbelsteenxl2.jpg
dobbelsteenxl3.jpg
dobbelsteenxl4.jpg
dobbelsteenxl5.jpg

BEWEZEN SUCCES

Een basisschool waar je kan schoollopen tot 14 jaar? Een primeur in Heule! Maar nieuw is het gedachtegoed erachter niet. In Engelstalige landen lopen leerlijnen al langer door tot 14 jaar. Met succes. Het percentage kinderen dat een geslaagde overstap naar het secundair onderwijs maakt ligt hoger.

Onderzoek meldt dat veel twaalfjarigen worstelen met hun identiteit. Ouders verkiezen daarom een veilig en geborgen leerkader tot 14 jaar. Met voldoende maturiteit maken kinderen vervolgens de overstap naar het derde leerjaar van het secundair onderwijs. Het initiatief in Heule sluit tevens aan bij de toekomstvisie van de Vlaamse regering.

dobbelsteenxl6.jpg

WIL JE MEER WETEN? NEEM CONTACT OP MET:

logodedobbelsteenxl.png
Guido Gezellelaan 12   -  8501 Heule  
Tel. 056 35 18 08

© 2017 dedobbelsteenxl.be